Lư Hương Sôi Sục

Trang bị Lư Hương Sôi Sục 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Lư Hương Sôi Sục

60 Sức mạnh Phép thuật

10% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Cầu Nguyện: Hồi Máu hoặc tạo Lá chắn cho đồng minh sẽ cường hóa cả hai trong 6 giây, cho các Đòn Đánh thêm 10% - 30% (dựa trên cấp của đồng minh) Tốc độ Đánh và 5 - 20 (dựa trên cấp của đồng minh) sát thương phép.

Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.