Kiếm Manamune

Trang bị Kiếm Manamune 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Kiếm Manamune

Giá: 2900

35 Sức mạnh Công kích

500 Năng lượng

15 Điểm hồi Kỹ năng

Tuyệt: Nhận Sức mạnh Công kích tương đương với 2.5% Năng lượng tối đa.

Năng Lượng Cộng Dồn: Tấn công một mục tiêu với một Đòn đánh hoặc Kỹ năng sẽ tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng Lượng cộng thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Nhận tối đa 360 Năng Lượng, sau đó trang bị này sẽ chuyển thành Thần Kiếm Muramana

Bài viết xem nhiều