Vô Cực Kiếm

Trang bị Vô Cực Kiếm 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Vô Cực Kiếm

70 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

Hoàn Mỹ: Nếu bạn có ít nhất 60% Tỉ lệ Chí mạng, bạn sẽ nhận thêm35% Sát thương Chí mạng.