Giày Bạc

Trang bị Giày Bạc 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giày Bạc

60 Tốc độ Di chuyển

Hiệu quả của các hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển bị giảm đi 25%.

Bài viết xem nhiều