Thương Phục Hận Serylda

Trang bị Thương Phục Hận Serylda 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Thương Phục Hận Serylda

Thương Phục Hận Serylda
Giá: 3200 vàng
+45 Sức Mạnh Công Kích
+15 Sát Lực
+15 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Gậy Tàn Bạo + Cung Xanh + 413 vàng

Nội Tại - Hận Thù: Nhận 20 (+11% Sát Lực) Xuyên Giáp

Nội Tại - Giá Lạnh: Kỹ năng gây sát thương sẽ làm chậm kẻ địch với 50% máu tối đa hoặc ít hơn đi 30% trong 1 giây.

Thương Phục Hận Serylda

Bài viết xem nhiều