Thương Phục Hận Serylda

Trang bị Thương Phục Hận Serylda 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Thương Phục Hận Serylda

45 Sức mạnh Công kích

30% Xuyên Giáp

20 Điểm hồi Kỹ năng

Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.

Bài viết xem nhiều