Cuồng Cung Runaan

Trang bị Cuồng Cung Runaan 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Cuồng Cung Runaan

Cuồng Cung Runaan
Giá: 2600 vàng
+40% Tốc Độ Đánh
+25% Tỉ Lệ Chí Mạng
+7% Tốc Độ Di Chuyển
Công thức ghép: Song Kiếm + Ná Cao Su Trinh Sát + 600 Vàng

Mỏ Khoét: đòn đánh gây thêm sát thương phép trên Đòn Đánh.

Gió Cuồng Nộ: khi tấn công, bắn ra các tia đạn vào tối đa 2 kẻ địch gần mục tiêu, mỗi tia gây (55% Sức mạnh Công kích) sát thương vật lý. Những tia đạn này áp dụng hiệu ứng Đòn Đánh và có thể Chí mạng.

Trang bị chỉ dành cho tướng Đánh Xa.

Cuồng Cung Runaan 14.10

  • Sát Thương Phép Trên Đòn Đánh: 30 ⇒ Bị loại bỏ
  • Sát Thương Gia Tăng Theo SMCK Của Đường Đạn: 40% ⇒ 55%
Cuồng Cung Runaan

Bài viết xem nhiều