Giáp Gai

Trang bị Giáp Gai 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giáp Gai

350 Máu

60 Giáp

Gai Góc: Khi bị Tấn công, gây (10 + 20% Giáp cộng thêm) sát thương phép lên kẻ tấn công và áp dụng 25% Vết Thương Sâu trong 3 giây nếu đó là tướng. Gây hiệu ứng Bất động lên tướng địch cũng sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu trong 3 giây.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Bài viết xem nhiều