Trượng Trường Sinh

Trang bị Trượng Trường Sinh 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Trượng Trường Sinh

Giá: 3200

Sức Mạnh Phép Thuật: 60

Máu: 300

Năng lượng: 400

Công Thức: Đá Vĩnh Hằng + Gậy Bùng Nổ + Sách Cũ

Nội Tại: Trang bị này cho 20 Máu, 20 Năng Lượng và 4 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi phút, tối đa 10 lần, tương đương tối đa 200 Máu, 200 Năng Lượng, và 40 Sức Mạnh Phép Thuật. Sau khi đạt tối đa cộng dồn, tăng một cấp độ và tất cả các hiệu ứng của Vĩnh Hằng sẽ tăng thêm 50%. (Lưu Ý: trang bị này không tăng giới hạn cấp độ tối đa là 18).

Nội Tại Duy Nhất - Vĩnh Hằng: Hồi Năng Lượng tương đương 8% sát thương phải nhận từ tướng, và Máu tương đương 20% lượng năng lượng tiêu thụ, tối đa 15 Máu mỗi lần dùng kỹ năng. Kỹ năng bật tắt có thể hồi đến tối đa 15 máu mỗi giây. Với mỗi 250 Máu và Năng Lượng hồi phục theo cách này, nhận 25% Tốc Độ Di Chuyển giảm dần trong 2 giây.

Nội Tại Thần Thoại: Cho các trang bị Thần Thoại khác 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.