Trượng Trường Sinh

Trang bị Trượng Trường Sinh 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Trượng Trường Sinh

Trượng Trường Sinh
Giá: 2600 vàng
+50 Sức Mạnh Phép Thuật
+400 Máu
+400 Năng Lượng
Công thức ghép: Gậy Bùng Nổ + Đá Vĩnh Hằng + 550 vàng

Trang bị này ban 20 Máu, 20 Năng Lượng và 4 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi 60 giây, tối đa 10 lần, tương đương với tổng cộng 200 Máu, 200 Năng Lượng và 40 Sức Mạnh Phép Thuật. Khi đạt tối đa cộng dồn, nhận thêm một cấp độ.

Nội Tại - Vĩnh Hằng: Hồi phục Năng Lượng tương đương 7% sát thương thuần nhận phải từ tướng và hồi Máu bằng 25% năng lượng đã tiêu hao, tối đa 20 Máu mỗi lần sử dụng, mỗi giây.

Trượng Trường Sinh

Bài viết xem nhiều