Đao Tím

Trang bị Đao Tím 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Đao Tím

40 Sức mạnh Công kích

40% Tốc độ Đánh

40 Kháng Phép

Xé Toạc: Các Đòn Đánh gây thêm 15 - 80 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.