Vương Miện Shurelya

Trang bị Vương Miện Shurelya 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Vương Miện Shurelya

40 Sức mạnh Phép thuật

200 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Kích hoạt - Khai Mở: Cho đồng minh xung quanh 30% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 4 giây (hồi lại sau 75 giây giây).

Truyền Động Lực: Cường hóa hoặc Bảo vệ một Tướng đồng minh sẽ cho cả hai 25% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

Mỗi đồng minh chỉ có thể được Truyền Cảm Hứng một lần mỗi 4 giây.

Bài viết xem nhiều