Ngọn Lửa Hắc Hóa

Trang bị Ngọn Lửa Hắc Hóa 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Ngọn Lửa Hắc Hóa

Ngọn Lửa Hắc Hóa
Giá: 3200 vàng
+120 Sức Mạnh Phép Thuật
+12 Xuyên Kháng Phép
Công thức ghép: Gậy Quá Khổ + Máy Chuyển Pha Hextech + 850 vàng

Nội Tại - Lửa Hắc Ám: Sát thương phép và sát thương chuẩn sẽ chí mạng lên những kẻ địch dưới 35% máu, gây thêm 20% sát thương (tăng thành 30% sát thương tăng thêm với sát thương theo thời gian và các hiệu ứng từ đơn vị trợ thủ).

Ngọn Lửa Hắc Hóa

Bài viết xem nhiều