Ngọn Lửa Hắc Hóa

Trang bị Ngọn Lửa Hắc Hóa 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Ngọn Lửa Hắc Hóa

100 Sức mạnh Phép thuật

200 Máu

Lửa Hắc Ám: Sát thương lên tướng được nhận 10 đến 20 Xuyên Kháng Phép, dựa trên Máu hiện tại của mục tiêu (đạt tối đa khi kẻ địch có ít hơn 1000 Máu). Luôn đạt giá trị tối đa nếu mục tiêu được tạo Lá Chắn gần đây (20 Xuyên Kháng Phép cộng thêm).