Rìu Đen

Trang bị Rìu Đen 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Rìu Đen

Rìu Đen
Giá: 3000 vàng
+55 Sức Mạnh Công Kích
+400 Máu
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Búa Gỗ + Búa Chiến Caulfield + Hồng Ngọc + 400 vàng

Nội Tại - Nghiền Vụn: gây sát thương vật lý lên tướng địch sẽ giảm 6% giáp của chúng, cộng dồn tối đa 5 lần.

Nội Tại - Tinh Thần: gây sát thương vật lý sẽ ban 20 Tốc Độ Di Chuyển trong 2 giây. (Ghi chú: sẽ không còn mối liên hệ về tốc độ di chuyển giữa Cuồng Bạo và số cộng dồn Nghiền Vụn đang có.)

Rìu Đen

Bài viết xem nhiều