Rìu Đen

Trang bị Rìu Đen 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Rìu Đen

45 Sức mạnh Công kích

350 Máu

30 Điểm hồi Kỹ năng

Nghiền Vụn: Gây sát thương vật lý lên một tướng sẽ khiến chúng chịu cộng dồn giảm 5% Giáp trong 6 giây (tối đa giảm 30% Giáp).

Điên Cuồng: Gây sát thương vật lý lên một tướng cho 3 Tốc độ Di chuyển với mỗi cộng dồn Nghiền Vụn trên chúng trong 2 giây.