Đai Tên Lửa Hextech

Trang bị Đai Tên Lửa Hextech 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Đai Tên Lửa Hextech

90 Sức mạnh Phép thuật

6 Xuyên Phép

250 Máu

15 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Lướt Siêu Thanh: Lướt về hướng chỉ định và giải phóng một luồng các tia lửa ma thuật, gây (125 +15% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép. Sau đó nhận 30% Tốc độ Di chuyển về phía tướng địch trong 1.5 giây (hồi lại sau 40 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Xuyên Kháng Phép.

Lướt từ Siêu Thanh không thể vượt địa hình.