Đai Tên Lửa Hextech

Trang bị Đai Tên Lửa Hextech 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Đai Tên Lửa Hextech

Đai Tên Lửa Hextech
Giá: 2600 vàng
+70 Sức Mạnh Phép Thuật
+300 Máu
+15 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Máy Chuyển Pha Hextech + Hỏa Ngọc + 600 vàng

Kích Hoạt - Lướt Siêu Thanh: Lướt theo hướng chỉ định, bắn ra một loạt tia lửa ma thuật gây 100 (+10% SMPT) sát thương phép. 40 giây hồi chiêu.

Lướt từ Siêu Thanh không thể vượt địa hình.

Đai Tên Lửa Hextech

Bài viết xem nhiều