Ngọn Thương Shojin

Trang bị Ngọn Thương Shojin 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Ngọn Thương Shojin

Giá: 3400

Sức Mạnh Công Kích: 65

Máu: 300

Điểm Hồi Kỹ Năng: 20

Công Thức Kiếm B.F + Hỏa Ngọc + Búa Chiến Caulfield

Nội Tại Duy Nhất - Long Lực: Kỹ năng cơ bản cho thêm [8 (+8% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng cận chiến | 6 (+6% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng đánh xa], giảm còn [4 (+4% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng cận chiến | 3 (+3% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng đánh xa] với các kỹ năng có hiệu ứng bất động.

Nội Tại Duy Nhất- Vội Vã: Cho tối đa [15% cận chiến | 10% đánh xa] tốc độ di chuyển, dựa theo % máu đã mất (tối đa khi dưới 33% máu).