Nanh Nashor

Trang bị Nanh Nashor 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Nanh Nashor

100 Sức mạnh Phép thuật

50% Tốc độ Đánh

Vết Cắn Icathia: Các Đòn Đánh gây thêm (15 + 20% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép Đòn Đánh.