Băng Giáp

Trang bị Băng Giáp 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Băng Giáp

Băng Giáp: +20 Giáp và 30 Năng lượng

Nhận 15 mana khởi đầu, khi chủ sở hữu xuống dưới 50% máu sẽ tạo cho các đồng minh trong phạm vi 3 ô một lớp lá chắn bằng 30% máu tối đa của họ và tồn tại trong 3 giây. Những đồng minh nhận lá chắn được tăng thêm 20 AP và AD đến cuối giao tranh.