Băng Giáp

Trang bị Băng Giáp 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Băng Giáp

Băng Giáp
Giá: 2400 vàng
+550 Máu
+500 Năng Lượng
+15 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Nước Mắt Nữ Thần + Hỏa Ngọc + Đai Khổng Lồ

Tuyệt: Nhận thêm Máu tương đương 15% Năng Lượng cộng thêm.

Dòng Chảy Năng Lượng: Tấn công kẻ địch bằng Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng sẽ tiêu hao một tích trữ và cho 3 Năng Lượng Cộng Thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng, sau đó chuyển hóa thành Băng Giáp Vĩnh Cửu.

Nhận một Tích Trữ Năng Lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).

Băng Giáp

Bài viết xem nhiều