Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Trang bị Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Máu: 400

Giáp: 30

Kháng Phép: 30

Điểm Hồi Kỹ Năng: 20

Công Thức Khiên Quân Đoàn + Hỏa Ngọc + Hồng Ngọc

Nội tại Vỏ Bọc Hư Không: Mỗi giây giao tranh với tướng cho một cộng dồn, tăng 2 Giáp & Kháng Phép, tối đa 8 cộng dồn. Ở tối đa cộng dồn, ngay lập tức gây sát thương phép tương đương 3% máu tối đa của bản thân lên kẻ địch xung quanh (giảm xuống còn 30% với lính và quái) và tăng sức chống chịu của bản thân thêm 10% đến cuối giao tranh.

Nội Tại Thần Thoại: Cho các trang bị Thần Thoại khác 5 giáp và 5 kháng phép.

Bài viết xem nhiều