Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Trang bị Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi
Giá: 3200 vàng
+300 Máu
+50 Giáp
+50 Kháng Phép
Công thức ghép: Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc + Hồng Ngọc + 1.100 vàng

Nội Tại - Vỏ Bọc Hư Không: Mỗi giây giao tranh với tướng cho một cộng dồn, tối đa 5 cộng dồn. Tướng được cường hóa khi đạt cộng dồn tối đa, tăng 30% chống chịu cộng thêm cho đến khi kết thúc giao tranh.

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Bài viết xem nhiều