Kiếm Ma Youmuu

Trang bị Kiếm Ma Youmuu 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Kiếm Ma Youmuu

55 Sức mạnh Công kích

18 Sát Lực

15 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Bước Chân Bóng Ma: Nhận 20% Tốc độ Di chuyển và hiệu ứng Bóng Mờ trong 6 giây (hồi lại sau 45 giây).

Ma Ám: Nhận 40 Tốc độ Di chuyển ngoài giao tranh.

Đơn vị đang có hiệu ứng Bóng Mờ, có thể đi xuyên qua các đơn vị khác.