Móc Diệt Thủy Quái

Trang bị Móc Diệt Thủy Quái 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Móc Diệt Thủy Quái

Móc Diệt Thủy Quái
Giá: 3100 vàng
+50 Sức Mạnh Công Kích
+40% Tốc Độ Đánh
+7% Tốc Độ Di Chuyển
Công thức ghép: Lông Đuôi + Rìu Nhanh Nhẹn + Cung Gỗ + 200 Vàng

Bắn Hạ: Mỗi đòn đánh thường thứ ba gây thêm sát thương vật lý trên đòn đánh, tăng lên khi liên tục đánh trúng cùng một mục tiêu ⇒ Mỗi đòn đánh thường thứ ba gây thêm sát thương vật lý trên đòn đánh, tăng lên khi tấn công những mục tiêu thấp Máu

Lưu ý: Tương tác giữa Móc Diệt Thủy Quái và Đòn Đánh Bóng Ma của Cuồng Đao Guinsoo đã được bổ sung lại

Móc Diệt Thủy Quái

Bài viết xem nhiều