Móc Diệt Thủy Quái

Trang bị Móc Diệt Thủy Quái 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Móc Diệt Thủy Quái

65 Sức mạnh Công kích

25% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

Bắn Hạ: Mỗi Đòn đánh thứ ba sẽ gây thêm (50 + 40% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương chuẩn.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10% Tốc độ Đánh.

Bài viết xem nhiều