Áo Choàng Diệt Vong

Trang bị Áo Choàng Diệt Vong 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Áo Choàng Diệt Vong

Áo Choàng Diệt Vong
Giá: 2800 vàng
+400 Máu
+55 Giáp
+10 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Giáp Lưới + Hỏa Ngọc + Hồng Ngọc + 800 vàng

Nội Tại Đau Đớn: Khi trong giao tranh với tướng, sau mỗi 5 giây gây 30-50 (tùy theo cấp độ) (+3% máu cộng thêm) sát thương phép lên những tướng địch trong phạm vi 650 khoảng cách xung quanh, hồi lại lượng máu bằng 250% sát thương gây ra.

Áo Choàng Diệt Vong

Bài viết xem nhiều