Đại Bác Liên Thanh

Trang bị Đại Bác Liên Thanh 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Đại Bác Liên Thanh

Đại Bác Liên Thanh
Giá: 2600 vàng
+35% Tốc Độ Đánh
+25% Tỉ Lệ Chí Mạng
+7% Tốc Độ Di Chuyển
Công thức ghép: Song Kiếm + Ná Cao Su Trinh Sát + 600 Vàng

Thiện Xạ: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện được tăng thêm 35% Tầm Đánh.

Đại Bác Liên Thanh

Bài viết xem nhiều