Lời Thề Hiệp Sĩ

Trang bị Lời Thề Hiệp Sĩ 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Lời Thề Hiệp Sĩ

400 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

200% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

Kích hoạt - Cam Kết: Chỉ định một đồng minh là người Xứng Đáng (hồi lại sau 60 giây).

Hy Sinh: Khi đồng minh Xứng Đáng ở gần, chuyển 10% lượng sát thương họ phải nhận vào bản thân và hồi máu tương đương 7% lượng sát thương đồng minh Xứng Đáng gây ra lên Tướng. Nếu đồng minh có ít hơn 30% Máu, lượng sát thương giảm thiểu được tăng lên 20%.

Một tướng chỉ có thể được liên kết bởi một Lời Thề Hiệp Sĩ một lúc. Việc chuyển tải sát thương sẽ bị vô hiệu hóa nếu máu bạn tụt xuống dưới 30%