Lời Thề Hiệp Sĩ

Trang bị Lời Thề Hiệp Sĩ 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Lời Thề Hiệp Sĩ

Lời Thề Hiệp Sĩ
Giá: 2200 vàng
+200 Máu
+40 Giáp
+10 Điểm Hồi Kỹ Năng
+100% Hồi Máu Cơ Bản
Công thức ghép: Hỏa Ngọc + Giáp Lưới + Ngọc Lục Bảo

Hy Sinh: Khi đồng minh Xứng Đáng ở gần, chuyển 10% lượng sát thương họ phải nhận vào bản thân và hồi máu tương đương 7% lượng sát thương đồng minh Xứng Đáng gây ra lên Tướng. Nếu đồng minh có ít hơn 30% Máu, lượng sát thương giảm thiểu được tăng lên 20%.

Kích hoạt - Thệ Ước: Chỉ định một đồng minh là người Xứng Đáng trở thành Hiệp Sĩ.

Sát thương giờ được giảm bớt bởi Giáp/Kháng Phép của Hiệp Sĩ.

Lời Thề Hiệp Sĩ

Bài viết xem nhiều