Trượng Lưu Thủy

Trang bị Trượng Lưu Thủy 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Trượng Lưu Thủy

Giá: 2300

40 Sức mạnh Phép thuật

8% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

125% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

15 Điểm Hồi Kỹ Năng

Công thức ghép: Sách Quỷ + Dị Vật Tai Ương + 600 vàng

Nội Tại - Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho tướng đồng minh (không tính chính bản thân) sẽ cho cả hai 30 Sức Mạnh Phép Thuật và 10% Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm trong 3 giây.

Bài viết xem nhiều