Trượng Lưu Thủy

Trang bị Trượng Lưu Thủy 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Trượng Lưu Thủy

Trượng Lưu Thủy
Giá: 2300 vàng
+40 Sức Mạnh Phép Thuật
+8% Sức Mạnh Lá Chắn và Hồi Máu
+15 Điểm Hồi Kỹ Năng
+125% Hồi Năng Lượng Cơ Bản
Công thức ghép: Sách Quỷ + Dị Vật Tai Ương + 600 vàng

Nội Tại - Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho tướng đồng minh (không tính chính bản thân) sẽ cho cả hai 30 Sức Mạnh Phép Thuật và 10% Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm trong 3 giây.

Trượng Lưu Thủy

Bài viết xem nhiều