Chuông Bảo Hộ Mikael

Trang bị Chuông Bảo Hộ Mikael 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Chuông Bảo Hộ Mikael

Chuông Bảo Hộ Mikael
Giá: 2300 vàng
+250 Máu
+12% Sức Mạnh Lá Chắn và Hồi Máu
+15 Điểm Hồi Kỹ Năng
+100% Hồi Năng Lượng Cơ Bản

Kích hoạt - Thanh Tẩy: Loại bỏ tất cả hiệu ứng khống chế (ngoại trừ Hất Tung và Áp Chế) khỏi một tướng đồng minh và hồi cho họ 100 - 180 (dựa trên cấp độ của đồng minh) Máu (hồi lại sau 120 giây).

Chuông Bảo Hộ Mikael

Bài viết xem nhiều