Nỏ Thần Dominik

Trang bị Nỏ Thần Dominik 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Nỏ Thần Dominik

30 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

30% Xuyên Giáp

Diệt Khổng Lồ: Gây thêm tối đa 15% sát thương vật lý lên tướng có Máu tối đa lớn hơn bạn.

Sát thương thêm đạt tối đa khi lượng Máu chênh lệch lớn hơn 2000.