Nỏ Thần Dominik

Trang bị Nỏ Thần Dominik 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Nỏ Thần Dominik

Nỏ Thần Dominik
Giá: 3000 vàng
+45 Sức Mạnh Công Kích
+25% Tỉ Lệ Chí Mạng
+40% Xuyên Giáp
Công thức ghép: Cung Xanh + Áo Choàng Tím + Cung Gỗ + 950 vàng

Nội Tại - Diệt Khổng Lồ: Gây thêm tối đa 15% sát thương vật lý lên tướng có nhiều máu tối đa hơn bản thân. Đạt sát thương cộng thêm tối đa khi lượng máu chênh lệch lớn hơn 2.000

Nỏ Thần Dominik 14.10

  • Không còn gây thêm sát thương dựa theo chênh lệch về máu tối đa của mục tiêu
Nỏ Thần Dominik

Bài viết xem nhiều