Phong Thần Kiếm

Trang bị Phong Thần Kiếm 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Phong Thần Kiếm

40 Sức mạnh Công kích

15% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.

Tê Liệt: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện làm chậm kẻ địch đi 75% trong 0.5 giây.