Búa Rìu Sát Thần

Trang bị Búa Rìu Sát Thần 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Búa Rìu Sát Thần

Búa Rìu Sát Thần
Giá: 1000 vàng
+55 Sức Mạnh Công Kích
+350 Máu
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm sát thương vật lý tương đương 125% Sức Mạnh Công Kích cơ bản + 6% (3% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây). Nếu mục tiêu là tướng, hồi lại 65% lượng sát thương gây ra trước giảm thiểu.

Búa Rìu Sát Thần

Bài viết xem nhiều