Vương Miện Suy Vong

Trang bị Vương Miện Suy Vong 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Vương Miện Suy Vong

70 Sức mạnh Phép thuật

250 Máu

600 Năng lượng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Khiên Hộ Thể: Bạn được Hộ Thể, giảm sát thương nhận vào từ tướng đi 75%. Khiên Hộ Thể tồn tại trong 1.5 giây sau khi nhận sát thương từ tướng. (hồi lại sau 40 giây). Chúc Phúc: Khi được Hộ Thể và trong vòng 3 giây sau khi nó biến mất, nhận 10-40 Sức Mạnh Phép Thuật.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 1% Tốc Độ Di Chuyển và 8 SMPT.

Bài viết xem nhiều