Ngọn Đuốc Thánh Quang

Trang bị Ngọn Đuốc Thánh Quang 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Ngọn Đuốc Thánh Quang

Giá: 3000

Máu: 400

Giáp: 30

Kháng Phép: 30

Điểm Hồi Kỹ Năng: 20

Công Thức Khiên Quân Đoàn + Hỏa Ngọc + Hồng Ngọc

Nội tại Ánh Lửa Soi Rọi: Sau khi sử dụng chiêu cuối, đạt trạng thái Siêu Phàm, tăng máu tối đa thêm 10% trong 9 giây. Ở trạng thái Siêu Phàm, bạn và đồng minh trong 1200 tầm nhận 15 điểm hồi kỹ năng cơ bản và được hồi 1% máu tối đa của bạn mỗi 3 giây, tăng lên đến tối đa 100% dựa trên máu đã mất của tướng đó. 60 giây hồi chiêu.

Nội Tại Thần Thoại: Cho các trang bị Thần Thoại khác 100 máu.

Bài viết xem nhiều