Móng Vuốt Ám Muội

Trang bị Móng Vuốt Ám Muội 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Móng Vuốt Ám Muội

Móng Vuốt Ám Muội
Giá: 1000 vàng
+70 Sức Mạnh Công Kích
+22 Sát Lực
+25 Điểm Hồi Kỹ Năng

Thợ Săn Đêm: Sau khi Lướt, Dịch Chuyển hoặc thoát Tàng Hình, đòn đánh kế tiếp lên tướng sẽ gây thêm sát thương vật lý. Nếu đòn đánh gây ra bởi tướng cận chiến, mục tiêu sẽ bị Làm Chậm

Móng Vuốt Ám Muội

Bài viết xem nhiều