Móng Vuốt Ám Muội

Trang bị Móng Vuốt Ám Muội 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Móng Vuốt Ám Muội

60 Sức mạnh Công kích

18 Sát Lực

20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Vồ Mồi: Lướt xuyên qua tướng địch chỉ định, gây (75 + 30% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương vật lý. Trong 3 giây tới, sát thương bạn gây lên mục tiêu tăng 15%. (hồi lại sau 90 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sát Lực và 5 Tốc Độ Di Chuyển.