Cung Phong Linh

Trang bị Cung Phong Linh 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Cung Phong Linh

Cung Phong Linh
Giá: 1000 vàng
+60 Sức Mạnh Công Kích
+30% Tốc Độ Đánh
+20% Tỉ Lệ Chí Mạng
+12% Tốc Độ Di Chuyển

Kích Hoạt - Giông Tố: Lướt về hướng chỉ định(có thể lướt xuyên địa hình), bắn ra ba luồng đạn vào kẻ địch thấp máu nhất ở gần điểm đến (ưu tiên tướng). Gây tổng cộng (180 - 220 (dựa trên cấp độ) + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương phép, tăng lên với mục tiêu thấp Máu đến tối đa 50%.

Cung Phong Linh

Bài viết xem nhiều