Bão Tố Luden

Trang bị Bão Tố Luden 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Bão Tố Luden

80 Sức mạnh Phép thuật

6 Xuyên Phép

600 Năng lượng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Vọng Âm: Gây sát thương bằng Kỹ năng sẽ gây thêm (100 + 10% SMPT) sát thương phép lên mục tiêu cùng 3 kẻ địch gần đó và tăng cho bạn 15% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây (hồi lại sau 10 giây). Gây sát thương bằng kỹ năng lên tướng giảm hồi chiêu trang bị này đi 0.5 giây, tối đa 3 giây mỗi kỹ năng.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Xuyên Kháng Phép.

Bài viết xem nhiều