Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

Trang bị Quyền Trượng Đại Thiên Sứ 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

Giá: 3000

80 Sức mạnh Phép thuật

860 Năng lượng

250 Máu

10 Điểm hồi Kỹ năng

Tuyệt: Nhận Điểm Hồi Kỹ Năng dựa trên Năng Lượng.

Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu xuống dưới 30%, nhận Lá Chắn dựa theo lượng Năng Lượng hiện tại.