Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

Trang bị Quyền Trượng Đại Thiên Sứ 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

80 Sức Mạnh Phép Thuật

20 Điểm Hồi Kỹ Năng

1000 Năng Lượng

Nội Tại - Tuyệt: Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 2% Năng Lượng cộng thêm.

Nội Tại - Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu xuống dưới 30%, nhận Lá Chắn tương đương 250 (+20% Năng Lượng hiện tại) trong vòng 3 giây. 90 giây hồi chiêu.

Bài viết xem nhiều