Chùy Hấp Huyết

Trang bị Chùy Hấp Huyết 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Chùy Hấp Huyết

55 Sức mạnh Công kích

300 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

8% Hút Máu Toàn Phần

Kích hoạt - Khát Máu: Gây (175% Sức mạnh Công kích Cơ bản) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Hồi lại (20% Sức mạnh Công kích + 8% Máu đã mất) với mỗi tướng địch trúng chiêu (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 7 Điểm Hồi Kỹ Năng.