Chùy Bạch Ngân

Trang bị Chùy Bạch Ngân 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Chùy Bạch Ngân

40 Sức mạnh Công kích

300 Máu

35 Kháng Phép

Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) và nhận 40% Kháng Hiệu ứng cùng 40% Kháng Làm chậm trong 3 giây (hồi lại sau 90 giây).

Bài viết xem nhiều