Mũ Trụ Nguyền Rủa

Trang bị Mũ Trụ Nguyền Rủa 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Mũ Trụ Nguyền Rủa

60 Sức mạnh Phép thuật

450 Máu

Lời Nguyền Azakana: Gây sát thương Kỹ Năng thiêu đốt kẻ địch gây sát thương phép tương đương 1.8/1% (Cận Chiến/Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây trong 4 giây.

Giao Kèo Hắc Ám: Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 2% Máu cộng thêm.