Mũ Trụ Nguyền Rủa

Trang bị Mũ Trụ Nguyền Rủa 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Mũ Trụ Nguyền Rủa

Mũ Trụ Nguyền Rủa
Giá: 1000 vàng
+70 Sức Mạnh Phép Thuật
+600 Máu
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng

Giao Kèo Hắc Ám: Tăng 4% Sức Mạnh Phép Thuật với mỗi 300 Máu đã mất, tối đa 40%.

Kích Hoạt - Cái Giá Của Sức Mạnh: Hy sinh 300 Máu để tăng 100% Tốc Độ Di Chuyển, giảm dần trong 2 giây. Sát thương này không thể làm bạn mất mạng.

Mũ Trụ Nguyền Rủa

Bài viết xem nhiều