Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng

Trang bị Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng

Bậc Trang Bị: Thần Thoại ⇒ Huyền Thoại

Giá: 2800

Máu: 500

Kháng Phép: 50

Giáp: 0

Điểm Hồi Kỹ Năng: 10

Công Thức Tàn Tích Bami + Giáp Lụa + Áo Vải ⇒ Hỏa Ngọc + Áo Choàng Bạc + Hồng Ngọc

Nội tại Tiếp Tế bị loại bỏ.

Bài viết xem nhiều