Băng Giáp Vĩnh Cửu

Trang bị Băng Giáp Vĩnh Cửu 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Băng Giáp Vĩnh Cửu

350 Máu

860 Năng lượng

15 Điểm hồi Kỹ năng

Tuyệt: Nhận thêm Máu tương đương 8% Năng Lượng cộng thêm.

Băng Vĩnh Cửu: Làm Bất Động hoặc Làm Chậm (chỉ Cận Chiến) một tướng địch sẽ tiêu thụ 3% Năng Lượng hiện tại và cho một Lá Chắn trong 3 giây, chặn 100-180 + 4.5% Năng Lượng hiện tại sát thương (hồi lại sau 8 giây). Giá trị Lá Chắn được tăng 80% nếu có nhiều hơn một tướng địch xung quanh.

Hiệu ứng này chỉ kích hoạt khi bạn có trên 20% Năng Lượng.

Bài viết xem nhiều