Các Ấn DTCL mùa 11, cách ghép Ấn TFT mới nhất

Cập nhật các ấn dtcl mùa 11 mới nhất và công thức cách ghép ấn trong đấu trường chân lý 2024 từ xẻng vàng để tạo ra những ấn tộc hệ khác nhau cho các tướng. Với 8 mảnh trang bị nhỏ thành phần chúng ta sẽ có tất cả 8 ấn được ghép và các ấn không thể ghép trong tft set 11.

Các Ấn trong dtcl mùa 11

Danh sách 8 ấn dtcl mà bạn có thể ghép được từ thìa vàng khi kết hợp với các mảnh trang bị, những ấn còn lại sẽ không thể ghép được, bạn chỉ có thể có được trong các lõi nâng cấp công nghệ hoặc các vật phẩm thông qua các vòng đấu.

Tên Ấn Công thức Chi tiết

Ấn Mặc Ảnh Ấn Mặc Ảnh

+150 Máu

Tướng sở hữu là một Mặc Ảnh.

Ấn Thần Thoại Ấn Thần Thoại

Nước Mắt Nữ Thần Siêu Xẻng

15 Mana

Tướng sở hữu là một Thần Thoại.

Ấn Hắc Ám Ấn Hắc Ám

Siêu Xẻng Găng Đấu Tập

20% Tỉ lệ chí mạng

Tướng sở hữu là một Hắc Ám.

Ấn Sứ Thanh Hoa Ấn Sứ Thanh Hoa

Siêu Xẻng Cung Gỗ

10% Tốc độ đánh

Chủ sở hữu là một Sứ Thanh Hoa.

Ấn Thiên Cung Ấn Thiên Cung

Siêu Xẻng Áo Choàng Bạc

20 Kháng Phép

Chủ sở hữu là một Thiên Cung.

Ấn Định Mệnh Ấn Định Mệnh

Siêu Xẻng Gậy Quá Khổ

10 AP

Chủ sở hữu là một Định Mệnh, và hồi phục 2% Máu mỗi 3 giây.

Ấn Thần Rừng Ấn Thần Rừng

Siêu Xẻng Đai Khổng Lồ

150 Máu

Chủ sở hữu là một Thần Rừng.

Ấn Sử Gia Ấn Sử Gia

Siêu Xẻng Giáp Lưới

20 Giáp

Chủ sở hữu là một Sử Gia.

Ấn U Linh Ấn U Linh

Siêu Xẻng Kiếm BF

10 AD, 25% Tốc độ đánh

Tướng sở hữu là một U Linh

Các ấn dtcl mùa 11

 • Ấn Mặc Ảnh
 • Ấn Thần Thoại
 • Ấn Hắc Ám
 • Ấn Sứ Thanh Hoa
 • Ấn Thiên Cung
 • Ấn Định Mệnh
 • Ấn Thần Rừng
 • Ấn Sử Gia
 • Ấn U Linh

Bên cạnh đó cũng có những Ấn dtcl không thể ghép mà chỉ có thể có được thông qua các vật phẩm trong những vòng đi chợ hoặc đánh quái hoặc các lõi nâng cấp, bao gồm các ấn sau:

 • Ấn Mặc Ảnh: Tướng sở hữu là một Mặc Ảnh
 • Ấn Thần Tài: Tướng sở hữu là một Thần Tài
 • Ấn Long Vương: Tướng sở hữu là một Long Vương
 • Ấn Cảnh Vệ: Tướng sở hữu là một Cảnh Vệ
 • Ấn Xạ Thuật Sư: Tướng sở hữu là một Xạ Thuật Sư
 • Ấn Bắn Tỉa: Tướng sở hữu là một Bắn Tỉa
 • Ấn Hiền Giả: Tướng sở hữu là một Hiền Giả
 • Ấn Tử Thần: Tướng sở hữu là một Tử Thần
 • Ấn Thuật Sĩ: Tướng sở hữu là một Thuật Sĩ
 • Ấn Cao Cường: Tướng sở hữu là một Cao Cường
 • Ấn Song Đấu: Tướng sở hữu là một Song Đấu
 • Ấn Đấu Sĩ: Tướng sở hữu là một Đấu Sĩ
 • Ấn Khổng Lồ: Tướng sở hữu là một Khổng Lồ
 • Ấn Pháp Sư: Tướng sở hữu là một Pháp Sư
 • Ấn Quý Nhân: Tướng sở hữu là một Quý Nhân

Trên đây là chia sẻ ggmeo về các Ấn trong dtcl mùa 11 mới nhất, các bạn có thể xem chi tiết tham khảo thêm nhé, cám ơn bạn đã quan tâm.

Bài viết xem nhiều