Lợi tức DTCL mùa 11 - Vàng lên cấp TFT mới nhất

Cập nhật bảng lợi tức TFT mùa 11 và số vàng thưởng nhận được trong DTCL mới nhất, cách tích điểm kinh nghiệm để lên cấp độ up level trong Đấu trường chân lý 2024 tại ggmeo.

Lợi tức DTCL mùa 11

Bảng thưởng vàng từ chuỗi thắng / thua

Chuỗi trận Thưởng vàng
1 thắng / thua 0 vàng
2 thắng / thua +1 vàng
3 thắng / thua +1 vàng
4 thắng / thua +1 vàng
5 thắng / thua +2 vàng
6 thắng / thua +3 vàng

Bảng lợi tức vàng tft nhận được

Số vàng hiện có Lợi tức vàng
0-9 vàng 0 vàng
10-19 vàng +1 vàng
20-29 vàng +2 vàng
30-39 vàng +3 vàng
40-49 vàng +4 vàng
50 vàng+ +5 vàng

Vàng nhận được khi bắt đầu các vòng đấu

Vòng đấu Thưởng vàng
1-2 +2 vàng
1-3 +2 vàng
1-4 +3 vàng
2-1 +4 vàng
2-2+ +5 vàng

Thưởng vàng PVP

PVP Thưởng vàng
Thắng +1 vàng
Thua 0 vàng

Bảng kinh nghiệm cần để lên cấp

Cấp độ Kinh nghiệm
Cấp độ 1 0 XP
Cấp độ 2 0 XP
Cấp độ 3 2 XP
Cấp độ 4 6 XP
Cấp độ 5 10 XP
Cấp độ 6 20 XP
Cấp độ 7 36 XP
Cấp độ 8 48 XP
Cấp độ 9 80 XP
Cấp độ 10 80 XP

Các cách mà bạn có thể nhận được vàng và gia tăng thêm lợi tức vàng trong mỗi trận đấu:

  • Số vàng cố định nhận được khi bắt đầu mỗi vòng đấu: từ 2 -> 5 vàng, tùy thuộc vào vòng đấu hiện tại
  • Số vàng nhận được qua các chuỗi trận thắng hoặc chuỗi thua: từ 1 -> 3 vàng
  • Số vàng nhận được khi thắng PvP: 1 vàng
  • Số vàng nhận được thông qua lợi tức tích lùy vàng: +1 vàng cho mỗi 10 vàng tích lũy (tối đa +5 vàng)

Cách nhận được điểm kinh nghiệm XP để lên cấp:

  • Qua mỗi vòng đấu bạn sẽ tự động được nhận: 2 XP
  • Dùng vàng để mua XP: cứ 4 vàng = 4 XP

Bài viết xem nhiều