Tỷ lệ tướng Siêu Sao DTCL mùa 10 mới nhất

Bảng tỷ lệ roll ra tướng Siêu Sao DTCL mùa 10 theo từng cấp độ mới nhất, cập nhật tỉ lệ phần trăm xuất hiện Siêu Sao TFT set 10 trong đấu trường chân lý 2023 tại ggmeo mới nhất.

Tỷ lệ Siêu Sao DTCL mùa 10

Cấp độ 1 vàng 2 vàng 3 vàng 4 vàng 5 vàng
Lv1 100% 0% 0% 0% 0%
Lv2 100% 0% 0% 0% 0%
Lv3 100% 0% 0% 0% 0%
Lv4 80% 20% 0% 0% 0%
Lv5 30% 70% 0% 0% 0%
Lv6 0% 75% 25% 0% 0%
Lv7 0% 40% 60% 0% 0%
Lv8 0% 0% 70% 30% 0%
Lv9 0% 0% 0% 98% 2%
Lv10 0% 0% 0% 90% 10%

Thay đổi Siêu Sao phiên bản 14.1

  • Các Siêu Sao 1/2/3 vàng không bị giới hạn bởi số bản sao mà bạn sở hữu
  • Siêu Sao 4 vàng sẽ không thể xuất hiện nếu bạn sở hữu nhiều hơn 4 bản sao của tướng đó
  • Siêu Sao 5 vàng sẽ không thể xuất hiện nếu bạn sở hữu nhiều hơn 3 bản sao của tướng đó

Như bảng số liệu trên chúng ta có thể thấy khi bạn càng lên level cao thì tỷ lệ phần ra roll ra được tướng Siêu Sao cấp cao sẽ nhiều hơn.

Ở ba cấp độ ban đầu 1, 2, 3 thì tỷ lệ tướng Siêu Sao 1 vàng luôn là 100%.

Từ cấp độ 4 trở đi mới xuất hiện thêm các tướng Siêu Sao giá tiền khác: 80% tướng 1 vàng và 20% tướng 2 vàng.

Cấp độ 5: 30% tướng 1 vàng và 70% tướng 2 vàng.

Khi đạt cấp độ 6 mới xuất hiện tướng Siêu Sao 3 vàng: 75% tướng 2 vàng và 25% tướng 3 vàng.

Cấp độ 7: 40% tướng 2 vàng và 60% tướng 3 vàng.

Lên cấp độ 8 mới bắt đầu ra Siêu Sao 4 vàng carry mạnh: 70% tướng 3 vàng và 30% tướng 4 vàng.

Khi nâng lên cấp độ 9 thì Siêu Sao 5 vàng sẽ xuất hiện: 98% tướng 4 vàng và 2% tướng 5 vàng.

Cấp độ tối đa cơ bản mùa 10 này sẽ là level 10 với tỷ lệ Siêu Sao là: 90% tướng 4 vàng và 10% tướng 5 vàng.

Cơ chế Siêu Sao DTCL mùa 10

Tỉ lệ tướng Siêu Sao dtcl

Tổng quan về cơ chế tướng Siêu Sao trong Đấu trường chân lý mùa 10:

Mỗi người chơi chỉ có thể giữ được 1 tướng Siêu Sao duy nhất trong sàn đấu, còn việc roll tướng Siêu Sao thì có thể roll được nhiều.

Khi đã mua tướng Siêu Sao, bạn vẫn có thể roll và tìm mua được các tướng Siêu Sao khác.

Muốn mua tướng Siêu Sao khác, bạn cần phải bán tướng Siêu Sao đang sử dụng.

Tướng Siêu Sao sẽ được tính thêm một mốc kích hoạt của Tộc hoặc Hệ đang sở hữu.

Các tướng Siêu Sao sẽ luôn ở cấp độ 2* và có giá gấp 3 lần tướng 1 sao thông thường.

Trên đây là bảng tỷ lệ tướng Siêu Sao DTCL mùa 10 được ggmeo thông kê cập nhật, bạn có thể tham khảo thêm nhé, cám ơn bạn đã quan tâm!

Bài viết xem nhiều