Top Đội Hình DTCL mùa 3.5 mới mạnh nhất

Top đội hình DTCL mùa 3.5 mới, cập nhật một số đội hình tft mùa 3.5 đấu trường chân lý có tỷ lệ thắng cao và được nhiều game thủ sử dụng.

Đội Hình DTCL mùa 3.5

Đội hình Ashe Xạ Thủ Vũ Trụ

Tỷ lệ chọn 0.68%
Tb hạng 3.44
Tỷ lệ top 4 70.38%
Tỷ lệ top 1 20.62%

Tướng đội hình Ashe Xạ Thủ Vũ Trụ gồm: Jarvan, Rakan, XinZhao, Ashe, Ashe, Karma, Jhin, Lulu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Vũ Trụ, (4)Hộ Vệ, (2)Xạ Thủ, (2)Bí Ẩn, (2)Hắc Tinh.

Tướng carry chính: Ashe

Lên đồ đội hình Ashe Xạ Thủ Vũ Trụ mùa 3.5

 • Ashe: Thương shojin, Cuồng đao, Găng bảo thạch
 • XinZhao: Giáp gai, Vuốt rồng, Giáp máu hoặc Quyền năng khổng lồ
 • Rakan: Áo choàng lửa, Vuốt rồng, Dây chuyền chuộc tội
 • Jhin: Cung xanh, Diệt khổng lồ, Vô cực
 • Jarvan, Neeko: Găng đạo tặc

Đội hình Shaco Mật Thám Phi Công

Tỷ lệ chọn 0.38%
Tb hạng 4.21
Tỷ lệ top 4 55.78%
Tỷ lệ top 1 10.97%

Tướng đội hình Shaco Mật Thám Phi Công gồm: Nocturne, Annie, Shaco, Karmar, Rumble, Fizz, Viktor, Ekko.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Mật Thám, (3)Phi Công, (2)Hắc Tinh, (2)Cỗ Máy Chiến Đấu, (2)Pháp Sư.

Tướng carry chính: Shaco

Lên đồ đội hình Mật Thám Phi Công mùa 3.5

 • Shaco: Huyết kiếm, Áo choàng bóng tối, Vô cực
 • Rumble, Annie: Áo choàng thủy ngân, Vuốt rồng, Giáp gai hoặc Quyền năng khổng lồ, Giáp máu
 • Viktor: Thương shojin, Găng bảo thạch, Bùa đỏ hoặc Mũ phù thủy
 • Ekko: Găng bảo thạch, Bàn tay công lý, Nỏ sét

Đội hình Syndra Janna Vệ Binh Tinh Tú

Tỷ lệ chọn 1.22%
Tb hạng 4.27
Tỷ lệ top 4 67.09%
Tỷ lệ top 1 16.3%

Tướng đội hình Syndra Vệ Binh Tinh Tú gồm: Zoe, Ahri, Annie, Rakan, Syndra, Neeko, Soraka, Janna.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Vệ Binh Tinh Tú, (4)Pháp Sư, (2)Hộ Vệ, (1)Thánh Mẫu.

Tướng carry chính: Syndra

Lên đồ đội hình Syndra Vệ Binh Tinh Tú mùa 3.5

 • Syndra: Thương shojin, Găng bảo thạch, Mũ phù thủy
 • Neeko: Thú tượng giáp, Vuốt rồng, Giáp máu
 • Rakan hoặc Annie: Áo choàng lửa, Nỏ sét, Vuốt rồng
 • Janna: Thương Shojin, Cuồng đao, Bùa đỏ

Đội hình Jhin Teemo Xạ Thủ Phi Hành Gia

Tỷ lệ chọn 0.22%
Tb hạng 3.88
Tỷ lệ top 4 61.3%
Tỷ lệ top 1 21.4%

Tướng đội hình Teemo Jhin Xạ Thủ Phi Hành Gia gồm: Caitlyn, Nautilus, Ashe, Jhin, Gnar, Teemo, Wukong, Lulu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Xạ Thủ, (3)Phi Hành Gia, (2)Tiên Phong, (2)Thời Không, (2)Vũ Trụ.

Tướng carry chính: Jhin và Teemo

Lên đồ đội hình Jhin Teemo Xạ Thủ Phi Hành Gia mùa 3.5

 • Teemo: Bùa xanh, Mũ phù thủy, Quỷ thư hoặc Găng bảo thạch
 • Jhin: Cung xanh, Vô cực, Diệt khổng lồ
 • Gnar: Giáp gai, Vuốt rồng, Giáp máu
 • Wukong: Thú tượng giáp, Vuốt rồng, Dây chuyền chuộc tội

Đội hình Jinx Đấu Sĩ Pháo Thủ

Tỷ lệ chọn 0.27%
Tb hạng 5.38
Tỷ lệ top 4 87.55%
Tỷ lệ top 1 38.48%

Tướng đội hình Jinx Đấu Sĩ Pháo Thủ gồm: Graves, Malphite, Blizcrank, Lucian, Ezreal, Vi, Gnar, Jinx, Aurelion Sol.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Pháo Thủ, (4)Đấu Sĩ, (1)Mẫu Hạm, (3)Nổi Loạn, (2)Thời Không.

Tướng carry chính: Jinx

Lên đồ đội hình Jinx Đấu Sĩ Pháo Thủ mùa 3.5

 • Jinx: Diệt khổng lồ, Cung xanh, Vô cực hoặc Bùa đỏ
 • Ezreal: Thương Shojin, Găng bảo thạch, Mũ phù thủy
 • Vi: Thú tượng giáp, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • Gnar: Giáp máu, Vuốt rồng, Giáp vai nguyệt thần hoặc Giáp gai

Đội hình Xayah Vũ Trụ

Tỷ lệ chọn 0.2%
Tb hạng 4.62
Tỷ lệ top 4 79%
Tỷ lệ top 1 29.1%

Tướng đội hình Xayah Vũ Trụ gồm: Xayah, Jarvan, Shen, Rakan, Ashe, Karma, Riven, Lulu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Vũ Trụ, (3)Kiếm Khách, (2)Bí Ẩn, (2)Hộ Vệ, (2)Thời Không, (2)Hắc Tinh.

Tướng carry chính: Xayah

Lên đồ đội hình Xayah Vũ Trụ mùa 3.5

 • Xayah: Cung xanh, Diệt khổng lồ, Vô cực hoặc Kiếm tử thần
 • Jarvan: Vuốt rồng, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • Rakan: Áo choàng lửa, Giáp vai nguyệt thần, Giáp máu
 • Shen, Riven: Găng đạo tặc và đồ tank còn lại
 • Karma, Lulu: Thương shojin...

Đội hình Kog'Maw Cỗ Máy Chiến Đấu

Tỷ lệ chọn 0.16%
Tb hạng 4.22
Tỷ lệ top 4 75.44%
Tỷ lệ top 1 30.35%

Tướng đội hình Kog'Maw Cỗ Máy Chiến Đấu gồm: Illaoi, Kog'Maw, Rakan, Cassiopeia, Gnar, Jinx, Urgot, Lulu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Cỗ Máy Chiến Đấu, (2)Pháo Thủ, (2)Đấu Sĩ, (2)Vũ Trụ, (2)Bí Ẩn, (2)Hộ Vệ.

Tướng carry chính: Kog'Maw

Lên đồ đội hình Kog'Maw Cỗ Máy Chiến Đấu mùa 3.5

 • Kog'Maw: Bùa đỏ, Diệt khổng lồ, Cuồng cung hoặc Cuồng đao
 • Illaoi: Dây chuyền chuộc tội, Giáp gai, Vuốt rồng
 • Gnar: Huyết kiếm, Quyền năng khổng lồ, Móng vuốt sterak
 • Urgot: Thương shojin, Áo choàng bóng tối, Bùa xanh hoặc Nanh nashor

Đội hình Master Yi 6 Kiếm Khách

Tỷ lệ chọn 0.20%
Tb hạng 3.86
Tỷ lệ top 4 61.9%
Tỷ lệ top 1 17.2%

Tướng đội hình Master Yi Kiếm Khách gồm: Fiora, Shen, Yasuo, MasterYi, Irelia, Riven, Ekko, AurelionSol.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Kiếm Khách, (3)Nổi Loạn, (3)Siêu Công Nghệ, (2)Thời Không.

Tướng carry chính: MasterYi

Lên đồ đội hình Master Yi 6 Kiếm Khách gồm mùa 3.5

 • MasterYi: Cuồng đao, Áo choàng thủy ngân, Quyền năng khổng lồ hoặc Bàn tay công lý hoặc Mũ phù thủy
 • Shen: Dây chuyền chuộc tội, Giáp vai nguyệt thần, Giáp máu
 • Irelia: Huyết kiếm, Áo choàng bóng tối, Vô cực
 • Riven: x2 Bàn tay công lý, Quyền năng khổng lồ

Đội hình Jinx Aurelion Sol Nổi Loạn

Tỷ lệ chọn 0.34%
Tb hạng 4.19
Tỷ lệ top 4 71.29%
Tỷ lệ top 1 25.66%

Tướng đội hình Jinx AurelionSol Nổi Loạn gồm: Ziggs, Malphite, Blitzcrank, Yasuo, MasterYi, Ezreal, Jinx, AurelionSol, Gangplank.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Nổi Loạn, (1)Mẫu Hạm, (1)Ngoại Binh, (2)Pháo Thủ, (2)Thời Không, (2)Đấu Sĩ.

Tướng carry chính: Jinx

Lên đồ đội hình Jinx Nổi Loạn mùa 3.5

 • Jinx: Bùa đỏ, Cung xanh, Vô cực hoặc Diệt khổng lồ
 • Malphite: Vuốt rồng, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • AurelionSol: Kiếm súng hextech, Quỷ thư, Găng bảo thạch
 • Gangplank: Nỏ sét, Áo choàng bóng tối, Găng bảo thạch

Đội hình Vayne Siêu Công Nghệ

Tỷ lệ chọn 0.16%
Tb hạng 3.84
Tỷ lệ top 4 67.52%
Tỷ lệ top 1 19.5%

Tướng đội hình Vayne Siêu Công Nghệ gồm: Caitlyn, Fiora, Leona, Vayne, Vi, Irelia, Riven, Ekko, Thresh.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Siêu Công Nghệ, (3)Kiếm Khách, (2)Xạ Thủ, (2)Ma Tặc, (2)Thời Không.

Tướng carry chính: Vayne

Lên đồ đội hình Vayne Siêu Công Nghệ mùa 3.5

 • Vayne: Cung xanh, Diệt khổng lồ, Vô cực hoặc Cuồng đao
 • Vi: Dây chuyền chuộc tội, Giáp vai nguyệt thần, Vuốt rồng
 • Irelia: Áo choàng bóng tối, Vô cực, Bàn tay công lý hoặc Huyết kiếm
 • Ekko: Bùa đỏ, Bàn tay công lý
 • Fiora, Leona: mảnh trang bị bất kỳ

Đội hình Đấu Sĩ Cỗ Máy Chiến Đấu

Tỷ lệ chọn 0.2%
Tb hạng 4.62
Tỷ lệ top 4 79%
Tỷ lệ top 1 29.1%

Tướng đội hình Đấu Sĩ Cỗ Máy Chiến Đấu gồm: Nocturne, Illaoi, Kog'Maw, Blitzcrank, Cassiopeia, Vi, Gnar, Viktor.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Cỗ Máy Chiến Đấu, (4)Đấu Sĩ.

Tướng carry chính: Kog'Maw + Cassiopeia

Lên đồ đội hình Cỗ Máy Chiến Đấu mùa 3.5

 • Kog'Maw: Cuồng đao, Diệt khổng lồ, Cuồng cung hoặc Bùa đỏ
 • Illaoi: Dây chuyền chuộc tội, Vuốt rồng, Giáp gai
 • Cassiopeia: Bùa xanh, Kiếm súng hextech, Quỷ thư
 • Gnar: Huyết kiếm, Quyền năng khổng lồ, Ấn Cỗ Máy Chiến Đấu hoặc Móng vuốt sterak

Đội hình Cassiopeia Jayce Tiên Phong Bí Ẩn

Tỷ lệ chọn 2.11%
Tb hạng 4.18
Tỷ lệ top 4 64.33%
Tỷ lệ top 1 13.55%

Tướng đội hình Cassiopeia Jayce Tiên Phong Bí Ẩn gồm: Nautilus, Mordekaiser, Cassiopeia, Jayce, Karma, Wukong, Soraka, Lulu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Tiên Phong, (4)Bí Ẩn, (2)Hắc Tinh.

Tướng carry chính: Cassiopeia + Jayce

Lên đồ đội hình Jayce Cassiopeia Tiên Phong Bí Ẩn mùa 3.5

 • Cassiopeia: Bùa xanh, Quỷ thư, Kiếm súng hextech
 • Jayce: Bàn tay công lý, Quyền năng khổng lồ, Găng bảo thạch
 • Wukong: Nỏ sét, Dây chuyền chuộc tội, Thú tượng giáp
 • Lulu: Thương shojin, Dao điện statikk, Cuồng đao

Đội hình XinZhao Vũ Trụ Hộ Vệ

Tỷ lệ chọn 0.27%
Tb hạng 4.55
Tỷ lệ top 4 48.7%
Tỷ lệ top 1 15.7%

Tướng đội hình XinZhao Ashe Vũ Trụ Hộ Vệ gồm: Jarvan, XinZhao, Rakan, Karma, Ashe, Neeko, Jhin, Lulu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Vũ Trụ, (4)Hộ Vệ, (2)Xạ Thủ, (2)Hắc Tinh, (2)Bí Ẩn.

Tướng carry chính: XinZhao + Ashe

Lên đồ đội hình Ashe XinZhao Hộ Vệ Vũ Trụ mùa 3.5

 • XinZhao: Giáp gai, Vuốt rồng, Giáp máu hoặc Quyền năng khổng lồ
 • Rakan: Áo choàng lửa, Vuốt rồng, Áo choàng lửa
 • Ashe: Bùa đỏ, Thương shojin, Cuồng đao
 • Jarvan, Neeko: Găng đạo tặc

Đội hình Ezreal Riven Thời Không

Tỷ lệ chọn 0.36%
Tb hạng 3.15
Tỷ lệ top 4 76.07%
Tỷ lệ top 1 22.91%

Tướng đội hình Ezreal Riven Thời Không gồm: Caitlyn, TwistedFate, Blitzcrank, Shen, Ezreal, Riven, Wukong, Thresh.

Tộc hệ kích hoạt: (8)Thời Không.

Tướng carry chính: Ezreal + Riven

Lên đồ đội hình Ezreal Riven Thời Không mùa 3.5

 • Ezreal: Thương shojin, Găng bảo thạch, Mũ phù thủy
 • Riven: Quyền năng khổng lồ, Bàn tay công lý, Nỏ sét hoặc Áo choàng thủy ngân
 • Shen: Áo choàng lửa, Dây chuyền chuộc tội, Vuốt rồng
 • Wukong: Giáp gai, Vuốt rồng, Giáp máu

Đội hình Shaco Hắc Tinh

Tỷ lệ chọn 0.29%
Tb hạng 4.00
Tỷ lệ top 4 85.07%
Tỷ lệ top 1 33.37%

Tướng đội hình Shaco Hắc Tinh gồm: Jarvan, Mordekaiser, Shaco, Karma, Jhin, Wukong, Xerath, Ekko.

Tộc hệ kích hoạt: (6)Hắc Tinh, (2)Mật Thám, (2)Tiên Phong.

Tướng carry chính: Shaco

Lên đồ đội hình Shaco Hắc Tinh mùa 3.5

 • Shaco: Huyết kiếm, Áo choàng bóng tối, Vô cực
 • Mordekaiser: Thú tượng giáp, Áo choàng lửa, Giáp máu
 • Jhin: Cung xanh, Vô cực, Diệt khổng lồ
 • Wukong: Dây chuyền chuộc tội, Vuốt rồng, Thú tượng giáp

Đội hình Viktor Pháp Sư Phi Công

Tỷ lệ chọn 0.29%
Tb hạng 3.86
Tỷ lệ top 4 61.0%
Tỷ lệ top 1 21.9%

Tướng đội hình Viktor Pháp Sư Phi Công gồm: Nocturne, Annie, Rumble, Syndra, Viktor, Fizz, Xerath, Gangplank.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Pháp Sư, (3)Phi Công, (2)Bộc Phá, (2)Cỗ Máy Chiến Đấu, (1)Ngoại Binh, (2)Mật Thám.

Tướng carry chính: ban đầu là Viktor

Lên đồ đội hình Viktor Pháp Sư Phi Công mùa 3.5

 • Viktor: Thương shojin, Găng bảo thạch, Mũ phù thủy
 • Annie: Áo choàng thủy ngân, Áo choàng lửa, Nỏ sét
 • Gangplank: Áo choàng bóng tối, Găng bảo thạch, Bàn tay công lý

Đội hình Darius Jayce Không Tặc

Tỷ lệ chọn 0.17%
Tb hạng 4.16
Tỷ lệ top 4 58.0%
Tỷ lệ top 1 15.7%

Tướng đội hình Darius Không Tặc gồm: Graves, Darius, Rakan, XinZhao, Jayce, Ashe, Gangplank, Lulu.

Tộc hệ kích hoạt: (4)Không Tặc, (1)Ngoại Binh, (4)Vũ Trụ, (2)Hộ Vệ.

Tướng carry chính: Darius + Jayce

Lên đồ đội hình Darius Jayce Không Tặc mùa 3.5

 • Darius: Găng bảo thạch, Bàn tay công lý, Quyền năng khổng lồ hoặc Mũ phù thủy
 • Jayce: Nỏ sét, Bàn tay công lý, Găng bảo thạch hoặc Quyền năng khổng lồ
 • Rakan: Áo choàng lửa, Dây chuyền chuộc tội, Giáp máu
 • Gangplank: Áo choàng bóng tối, Mũ phù thủy, Bàn tay công lý

Trên đây là một số đội hình dtcl mùa 3.5 mạnh nhất được ggmeo thống kê cập nhật mới, bạn có thể tham khảo thêm lựa chọn cho mình đội hình Đấu trường chân lý 3.5 phù hợp để chơi nhé, cám ơn bạn đã quan tâm!

Bài viết xem nhiều