Phần thưởng điểm nổ hũ HeartSteel TFT mùa 10 mới nhất

Bảng tỷ lệ phần trăm nổ hũ HeartSteel DTCL mùa 10 khi bạn tích đủ điểm số Trái Tim ở từng cấp độ, dưới đây là danh sách những phần thưởng bao gồm vàng, các trang bị, tướng mà bạn có thể nhận được sau khi vượt qua từng mốc điểm HeartSteel TFT mùa 10.

Vòng đấu Trái Tim mỗi lần thắng Trái Tim mỗi lần thua
2 +1 +10
3 +1 +18
4 +1 +25
5 +2 +32
6+ +2 +40

Trong phiên bản Đấu trường chân lý hiện tại đang có 6 tướng HeartSteel và 4 mốc kích hoạt để thu thập Trái Tim là: 3/5/7/10. Càng kích hoạt được mốc cao hoặc thua trận trước đối thủ thì bạn sẽ càng nhanh chóng tích được số điểm Trái Tim để nổ hũ.

Phần thưởng nổ hũ HeartSteel

Trái tim Tỉ lệ Phần thưởng
0-19 50% 4 vàng
25% 1 tướng 3 vàng + 1 vàng
25% 2 tướng 2 vàng
20-39 50% 6 vàng
25% 2 tướng 3 vàng
25% 2 tướng 2 vàng + 2 vàng
40-59 50% 1 trang bị thành phần
25% 2 tướng 3 vàng + 2 vàng
25% 8 vàng
60-79 50% 3 tướng 3 vàng + 2 vàng
25% 1 Găng đạo tặc
25% 1 trang bị thành phần + 3 vàng
90-99 50% 1 trang bị thành phần + 6 vàng
25% 2 tướng 4 vàng + 6 vàng
25% 1 Găng đạo tặc + 3 vàng
100-129 40% 2 trang bị thành phần + 1 vàng
30% 1 trang bị hỗ trợ
30% 1 búa rèn + 1 trang bị + 2 vàng
130-159 25% 1 trang bị cổ vật + búa rèn + 3 vàng
25% 1 trang bị hỗ trợ + búa rèn + 3 vàng
25% 1 sách chọn ấn
25% 1 trang bị + 1 trang bị thành phần
160-199 30% 1 trang bị Ornn + 10 vàng
30% 3 trang bị thành phần + 2 vàng
20% 1 hình nhân mang 1 trang bị hỗ trợ
20% 1 găng thợ rèn + 2 vàng
200-249 30% 1 trang bị Ánh Sáng + 2 bùa rèn
30% 1 trang bị cổ vật + 1 trang bị + 1 búa rèn
20% 1 máy nhân bản cỡ lớn + 12 vàng
20% 1 sách chọn ấn + 12 vàng
250-299 40% 1 trang bị của Ornn + 22 vàng
40% 1 vương miện chiến thuật + 8 vàng
25% 2 tướng 5 vàng + 25 vàng
25% 1 trang bị hỗ trợ + 20 vàng
300-399 25% 2 xẻng vàng + 2 trang bị thành phần
25% 2 tướng 5 vàng + 2 trang bị cổ vật + 2 nam châm
25% 1 trang bị Ánh Sáng + 1 trang bị Ornn + 2 búa rèn
25% 1 vương miện chiến thuật + 16 vàng
400-499 30% 1 trang bị Ánh Sáng + 1 bùa rèn + 26 vàng
25% 1 trang bị cổ vật + 1 vương miện chiến thuật + 8 vàng
20% 1 máy nhân bản cỡ lớn + 44 vàng
15% 3 trang bị hỗ trợ Ornn
10% 2 trang bị thông đạo + 20 vàng
500-749 20% 2 giáp máu + 2 quyền trượng thánh quang + 4 vàng
20% 1 trang bị Ánh Sáng + 1 trang bị hỗ trợ Ornn + 1 búa rèn + 1 nam châm + 20 vàng
20% 1 vương miện chiến thuật + 1 găng tinh xảo + 10 vàng
20% 4 trang bị Ornn + 1 nam châm + 6 vàng
20% 1 trang bị Ánh Sáng + 1 trang bị cổ vật + 1 búa rèn + 22 vàng
750-999 20% 1 hình nhân mang 3 Dây Chuyền Iron Solari + 20 vàng
20% 3 K'Sante + 3 Aphelios + 3 Sett + 3 Yone
20% 5 tướng 5 vàng + 1 vương miện chiến thuật + 1 găng tinh xảo
20%

1 đồ Ánh Sáng + 1 đồ Ornn + 1 đồ cổ vật + 1 đồ hỗ trợ Ornn

1 nam châm + 1 búa rèn + 13 vàng

20% 2 trang bị Ánh Sáng + 1 máy nhân bản lớn + 2 búa rèn + 13 vàng
1000-1249 30% 2 trang bị Ánh Sáng + 2 bùa rèn + 1 nam châm + 40 vàng
30% 100 vàng
30% 1 trang bị Ánh Sáng + 1 vương miện chiến thuật + 1 búa rèn + 10 vàng
10% 1 hình nhân mang 3 trang bị Ánh Sáng: Giáp máu + Giáp gai + Vuốt rồng
1250-1499 25% 4 thìa vàng + 65 vàng
25% 2 phong kiếm + 2 áo choàng tĩnh lặng + 50 vàng
25% 1 vương miện chiến thuật + 1 găng tinh xảo + tướng 5 vàng 2* + 45 vàng
25% 2 đồ Ornn + 2 đồ Ánh Sáng + 1 máy nhân bản lớn + 1 búa rèn + 1 nam châm + 12 vàng
1500-1749 25% 3 tụ bão zeke + 3 Dây Chuyền Iron Solari + 40 vàng
25% chuyển các đồ sang trang bị Ánh Sáng + 1 nam châm
25% 4 trang bị Ánh Sáng + 1 búa rèn + 1 nam châm + 30 vàng
25% 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 1 búa rèn + 1 nam châm + 30 vàng
1750-1999 25% chuyển các đồ sang trang bị Ánh Sáng + 1 nam châm
25% 1 trang bị cổ vật + 1 trang bị + 1 búa rèn
25% 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 2 máy nhân bản lớn + 1 búa rèn + 30 vàng
25% 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 1 búa rèn + 1 trang bị + 40 vàng
2000 35% 4 vương miện chiến thuật + 100 vàng
30% 2 trang bị Ánh Sáng + 2 vương miện chiến thuật + 1 trang bị + 85 vàng
25% 2 máy nhân bản cỡ lớn + 200 vàng
10% 1 tướng 5 vàng 3* + 1 búa rèn

Trên đây là bảng danh sách thống kê tỉ lệ phần trăm các vật phẩm bạn có thể nhận được khi nổ hũ HeartSteel DTCL mùa 10 thành công ở các mốc điểm khác nhau, cám ơn bạn đã quan tâm!

Bài viết xem nhiều