Nhẫn Ước Hẹn

Trang bị Nhẫn Ước Hẹn 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Nhẫn Ước Hẹn

Nhẫn Ước Hẹn
Giá: 2500 vàng
+50 Sức Mạnh Phép Thuật
+12% Sức Mạnh Lá Chắn và Hồi Máu
+25 Điểm Hồi Kỹ Năng

Ước Hẹn: nhận 20% Sức mạnh phép thuật của đồng minh đã Ước Hẹn, đồng thời ban cho đồng minh đã Ước Hẹn 20% Điểm Hồi Kỹ Năng của bạn.

Kích hoạt Ước Hẹn: trao Ước Hẹn với 1 đồng minh(90 giây hồi chiêu).

Mỗi tướng chỉ có thể nhận một kết nối Ước Hẹn Không Lời tại cùng 1 thời điểm.

Nhẫn Ước Hẹn

Bài viết xem nhiều