Mặt Nạ Thống Khổ Liandry

Trang bị Mặt Nạ Thống Khổ Liandry 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry

80 Sức mạnh Phép thuật

600 Năng lượng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Đau Đớn: Gây đến tối đa 12% sát thương phép cộng thêm lên Tướng dựa trên Máu cộng thêm của mục tiêu (tối đa 1250 Máu cộng thêm).

Đọa Đày: Gây sát thương bằng Kỹ năng sẽ đốt cháy kẻ địch, gây sát thương phép tương đương (12.5 + 1.5% Sức Mạnh Phép Thuật) + 1% Máu tối đa của chúng mỗi giây trong 4 giây.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.

Bài viết xem nhiều