Găng Tay Băng Giá

Trang bị Găng Tay Băng Giá 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Găng Tay Băng Giá

Giá: 3000

Máu: 400

Giáp: 50

Kháng Phép: 0

Điểm Hồi Kỹ Năng: 20

Công Thức: Tàn Tích Bami + Áo Vải + Giáp Lụa ⇒ Thủy Kiếm + Hỏa Ngọc + Giáp Lưới

Nội Tại Kiếm Phép: Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn đánh tiếp theo gây thêm 100% SMCK cơ bản sát thương vật lý và tạo một vùng băng giá trong 2.5 giây. Kẻ địch đi ngang qua vùng băng sẽ bị làm chậm đi 15% +.004% máu cộng thêm (giảm nửa với tướng đánh xa). Mục tiêu chính sẽ bị khống chế với hiệu ứng làm chậm mạnh hơn 100% và giảm 10% sát thương gây ra lên bạn trong 2.5 giây. 1,5 giây hồi chiêu.

Nội Tại Thần Thoại: Cho các trang bị Thần Thoại khác 50 máu, 5% Bền Bỉ, và 5% kháng Làm Chậm.